Flyt Fokus

Metakognitiv terapeut, organisationskonsulent, team & stresscoach

Grethe Muff Enevoldsen

Om mig

Jeg arbejder med undervisning, supervision, coaching og terapi – både individuelt og i teams. 
Jeg er optaget af at løsninger på problemer og opgaver – også de komplekse og vanskelige, gøres så enkle og overskuelige som muligt. 

Jeg tager udgangspunkt i, hvordan vi kan få sat fremdrift og handling i fokus, fremfor at grave os ned i overtænkning og detaljer om fortiden. 

Jeg er inspireret af den metakognitive tænkning og den oplevelsesorienterede tilgang (Kempler) i min måde at arbejde på.

Jeg inddrager ofte viden omkring, hvordan hjernen og vores nervesystem fungerer, og ikke mindst hvordan begge dele kan udnyttes til vores fordel, fremfor at spænde ben for os.
Og så er lidt humor undervejs jo heller ikke at foragte.

Uddannelser

Metakognitiv stresscoach uddannelse – fra Neokognitivt Institut for moderne psykologi http://www.neokognitivtinstitut.dk/
Herunder supplerende kurser ift. behandling af: Angst, depression, OCD, PTSD

Metakognitiv terapi til børn med angst
Kursus hos Psykolog Marie Louise Reinholdt-Dunne fra MCT-Institute

Metakognitiv gruppeterapi – Mind CPH

Stresscoach fra Empowermind (Empowermind-certificeret) 

Teamcoach (ICI + Empowermind-certificeret) EmpowerMind Danmark

Organisationskonsulent Kempler Instituttet[ (2 årig)

Basisår i relationskompetence Kempler Instituttet (1 år)

Certificeret i Belbin’s Teamrolle koncept – v/ Potential

Effektiv planlægning/personlig effektivitet IBT

Konflikthåndtering + mægling/mediation v/Marion Thorning (Kursus)

Konflikthåndtering v/Marion Torning (Kursus)

Certificeret PREP instruktør – v/ Center for familieudvikling

Salgsledelse v/Trac Training

Jeg modtager løbende supervision og deltager i faglige fora´er, for at videreudvikle min viden og dygtiggøre mig.