Flyt Fokus

Overtænkning

Ramt af overtækning?

Problemet er ikke at du får negative tanker – det gør stort set alle mennesker ind imellem. Det er heller ikke et stort problem, at du kommer til at bruge lidt (for) meget tid på de negative tanker i ny og næ. Det gør de fleste af os vist også ind imellem – jeg gør i hvert fald.

De mennesker der får et problem med overtænkning, er dem som oplever, at de ingen kontrol har over tankerne og de dertilhørende følelser!
Problemet opstår, når du har en oplevelse af, at du ikke kan stoppe igen. Når det føles som om, at din hjerne så at sige overtager kontrollen over, hvad du tænker på, og at alle de ubehagelige følelser der følger med tankerne overvælder dit sind. Vel at mærke uden at du kan gøre noget ved det!
Jo mere de fylder, jo mere vil de påvirke din trivsel og humør negativt.

I metakognitiv terapi får du hjælp til at se, at du er født med en mental fleksibilitet, der betyder at tankerne og følelserne, som er forbigående hændelser i sindet, ikke behøver at være et stort problem for dig.
Når du får et realistisk forhold til tanker og følelser, behøver du ikke længere at opleve:

  • Lavt selvværd
  • Jalouxi – herunder problemer med voldsom vrede og mistro
  • Koncentrationsbesvær – problemer med at være nærværende og til stede i dine relationer og på arbejdet
  • At du ikke kan beslutte dig og have fred med dine beslutninger
  • Angst, stress og depression

Alle disse ubehageligheder har nemlig deres udspring i overtænkning, og det behøver du heldigvis ikke at leve med.