Flyt Fokus

Teamcoaching - for teams, hvor samarbejdet er vigtigt

Måske er du leder for et nyetableret team eller et team, hvor mange nye medarbejdere er kommet til på kort tid. Måske har dit team aktuelle samarbejdsvanskeligheder. Eller måske kunne du bare godt tænke dig at ryste teamet bedre sammen og skabe fornyet energi. 

Er I et nyetableret team?

Er I et nyetableret team vil min teamcoaching typisk være koncentreret om at få rystet individerne sammen og lære hinandens styrker og svagheder bedre at kende. Vi vil primært være orienterede omkring den enkeltes ressourcer, og hvordan disse kan gavne teamet. Det kan også være frugtbart i fællesskab at få defineret teamets overordnede målsætning, værdier m.m. Lige såvel som der kan være behov for at afklare konkrete arbejdsopgaver og roller i teamet. 

Har I samarbejdsvanskeligheder? 

Hvis der er tale om samarbejdsvanskeligheder eller deciderede konflikter i teamet vil jeg som teamcoach hjælper Jer til at få talt sammen på en respektfuld og sober måde, hvor alle føler sig hørt. Jeg vil hjælpe Jer med at formulere eventuelle aftaler for, hvordan det fremtidige samarbejde kan foregå og komme med input til, hvordan teamet fremover på konstruktiv vis kan lede sig selv bedre igennem konflikter og samarbejdsvanskeligheder.

Trænger Jeres team til fornyet energi? 

Har du et veletableret team, som måske trænger til en vitaminindsprøjtning, vil min teamcoaching ofte være fokuseret omkring at booste energien i teamet. Jeg vil udfordre teamet på vaner og rutiner i både samarbejdsform og opgaveløsning, og jeg vil sørge for, at vi alle går hjem med et smil på læben. 

Min generelle oplevelse med teamcoaching er, at den fremmer motivationen, skaber fornyet handlekraft og forstærker “vi-følelsen” i teamet. Efter teamcoaching går mine deltagere som regel hjem med en følelse af klarhed over aftaler og mål, og en oplevelse af styrkede relationer.

 

Det siger kunderne:

“Igennem en meget høj imødekommenhed og nysgerrighed på problemstillinger, formår Grethe at få både medarbejdere og ledere til at åbne sig, og få hjælp til styrkelse af egne handlekompetencer.” 

Malou Frische, Oversygeplejerske