Flyt Fokus

Facilitering

Book en facilitator | Facilitering af møder & processer

“Det var virkelig både befriende og dejligt at slippe for at skulle styre “slagets gang” i dag. Jeg kunne koncentrere mig udelukkende om selve indholdet af dagen. Jeg var klar i hovedet da jeg tog hjem, og det var helt tydeligt for mig, hvordan processen skal drives videre. 
Min egen rolle i forbindelse med det fremtidige videre arbejde med opgaven er jeg helt klar på.
Jeg har jo bl.a. haft tid til at skrive noter undervejs i dag – også omkring det. Jeg har været facilitator på egne temadage for sidste gang”. 

Sådan sagde afdelingslederen, da jeg talte med, efter at have faciltieret temadagen for ham og hans medarbejdere.

Facilitering
Har du tidligere prøvet at facilitere diverse processer og forløb for dine medarbejdere med en følelse af:

  • at miste overblikket helt eller delvist undervejs?
  • at være i tvivl om, om du fik alle inddraget godt nok i processen?
  • at mangle de gode værktøjer til at få sparket ordentlig gang i processen?
  • at være usikker på om i landede et godt sted?
  • at det havde været rart, hvis du selv havde kunne slappe mere af og i højere grad involvere dig i indholdet frem for at skulle holde styr på form og praktik?

Så kan det være du skal overveje at få hjælp til at facilitere dit næste forløb.

Som facilitator hjælper jeg med:

  • at der bliver skabt en god og tryg ramme om dagen og processen, og sikrer at alle holder sig til den i løbet af dagen
  • at diskussionerne får lov til at leve, at de bliver på sporet og er præget af ordentlighed
  • at bidrage med værktøjer, der hjælper folk til at tænke nyt, kreativt og ud af boksen. Jeg hjælper med at få den viden og de ideer frem, deltagerne har inde i hovedet
  • at alle får en stemme og fylder tilpas – også de stille og indadvendte
  • at lederen kan koncentrerer sig om indholdet af dagen, fordi jeg har hånd om processen

Sådan foregår det
Når jeg får en faciliteringsopgave, har jeg et formøde med lederen/opdragsgiver, hvor vi taler om opgaven, og hvilke ønsker der er til dagens forløb, og hvad man gerne vil have ud af den, når vi slutter. Herefter designer jeg processen, så den rammer præcis ind i den virkelighed, vi skal arbejde i og ud fra. Forløbet præsenteres for lederen/opdragsgiveren, som godkender det inden forløbet går i gang.

Ønsker du selv at facilitere? 
Ønsker du selv at facilitere en proces, men mangler ideer til hvordan du kan gør det – så book 1-2 timer sammen med mig, hvor jeg overøser dig med gode ideer og procesværktøjer. 

Pris: Pris på faciliterings- samt undervisningsopgaver aftales på formødet, da det afhænger af forberedelsestid, materialer m.m.
Varighed: Afhængig af opgavens omfang – aftales på formøde
Sted: Efter aftale