Flyt Fokus

Facilitering

Book en facilitator | Facilitering af møder & processer

“Det var virkelig både befriende og dejligt at slippe for at skulle styre “slagets gang” i dag. Jeg kunne koncentrere mig udelukkende om selve indholdet af dagen. Jeg var klar i hovedet da jeg tog hjem, og det var helt tydeligt for mig, hvordan processen skal drives videre. 
Min egen rolle i forbindelse med det fremtidige videre arbejde med opgaven er jeg helt klar på.
Jeg har jo bl.a. haft tid til at skrive noter undervejs i dag – også omkring det. Jeg har været facilitator på egne temadage for sidste gang”. 

Sådan sagde afdelingslederen, da jeg talte med, efter at have faciltieret temadagen for ham og hans medarbejdere.

Du bevarer overblikket, når du ikke skal bekymre dig om arbejdsprocessen

Når jeg får en faciliteringsopgave, har jeg et formøde med lederen/opdrags-giver, hvor vi taler om opgaven, og hvordan man ønsker dagen skal være, og hvad man gerne vil have ud af den, når vi slutter.
Herefter designer jeg processen, så den rammer præcis ind i den virkelighed, vi skal arbejde i og ud fra.

På selve dagen/dagene sørger jeg for:

  • at der bliver skabt en god og tryg ramme om dagen og processen, og sikrer at alle mand holder sig til den i løbet af dagen
  • at diskussionerne får lov til at leve, at de bliver på sporet og er præget af ordentlighed
  • at bidrage med værktøjer, der hjælper folk til at tænke nyt, kreativt og ud af boksen. Jeg hjælper med at få den viden og de ideer frem, deltagerne har inde i hovedet
  • at alle får en stemme og fylder tilpas – også de stille og indadvendte
  • at lederen kan koncentrerer sig om indholdet af dagen, fordi jeg har hånd om processen

Ønsker du selv at facilitere?

Ønsker du selv at facilitere en proces, men mangler ideer til hvordan du gør det, – så book en time eller 2 sammen med mig, hvor jeg overøser dig med gode ideer og procesværktøjer.