Flyt Fokus

Facilitering

Har du tidligere prøvet at facilitere diverse processer og forløb for dine medarbejdere med en følelse af:

  • at miste overblikket helt eller delvist undervejs?
  • at være i tvivl om, om du fik alle inddraget godt nok i processen?
  • at mangle de gode værktøjer til at få sparket ordentlig gang i processen?
  • at være usikker på om i landede et godt sted?
  • at det havde været rart, hvis du selv havde kunne slappe mere af og i højere grad involvere dig i indholdet frem for at skulle holde styr på form og praktik?

Så kan det være du skal overveje at få hjælp til at facilitere dit næste forløb. 

Som facilitator hjælper jeg med:

  • at der bliver skabt en god og tryg ramme om dagen og processen, og sikrer at alle holder sig til den i løbet af dagen
  • at diskussionerne får lov til at leve, at de bliver på sporet og er præget af ordentlighed
  • at bidrage med værktøjer, der hjælper folk til at tænke nyt, kreativt og ud af boksen. Jeg hjælper med at få den viden og de ideer frem, deltagerne har inde i hovedet
  • at alle får en stemme og fylder tilpas – også de stille og indadvendte
  • at lederen kan koncentrere sig om indholdet af dagen, fordi jeg har hånd om processen

Sådan foregår det

Når jeg får en faciliteringsopgave, har jeg et formøde med lederen/opdragsgiver, hvor vi taler om opgaven, og hvilke ønsker der er til dagens forløb, og hvad man gerne vil have ud af den, når vi slutter. Herefter designer jeg processen, så den rammer præcis ind i den virkelighed, vi skal arbejde i og ud fra. Forløbet præsenteres for lederen/opdragsgiveren, som godkender det inden forløbet går i gang.

Ønsker du selv at facilitere? 

Ønsker du selv at facilitere en proces, men mangler ideer til hvordan du kan gøre det – så book 1-2 timer sammen med mig, hvor jeg overøser dig med gode ideer og procesværktøjer. Du tager hjem med en klar plan for hvordan du strikker processen sammen.

Det siger kunderne

“Det var både virkelig befriende og dejligt at slippe for at skulle styre “slagets gang” i dag. Jeg kunne koncentrere mig udelukkende om selve indholdet af dagen. Jeg var klar i hovedet, da jeg tog hjem, og det var helt tydeligt for mig, hvordan processen skal drives videre. 

Min egen rolle i forbindelse med det fremtidige videre arbejde med opgaven er jeg helt klar på. Jeg har jo bl.a. haft tid til at skrive noter undervejs i dag – også omkring det. Jeg har været facilitator på egne temadage for sidste gang”. 

Sådan sagde Karsten, som er afdelingsleder, da jeg talte med ham, efter at have faciliteret temadagen for ham og hans medarbejdere.

”Temadagen gik over al forventning. Jeg var skarp – fik åbnet og lukket for samtalerne på de rigtige tidspunkter. Jeg brugte skabelonerne du gav mig, og de virkede virkelig godt. Det er den bedst strukturerede temadag vi har haft, og folk var rigtig glade bagefter. Jeg er supertilfreds med mig selv😊!”

Ane, afdelingsleder
Ane havde brugt 2 timer sammen med mig, hvor jeg havde hjulpet hende med at sammensætte en temadag for hendes medarbejdere.

Læs flere kundeudtalelser: Klik her