Flyt Fokus

Cookies & Privatpolitik

GDPR – behandling af dine persondata

Flyt Fokus følger reglerne mht. den nye dataforordning udstukket af EU, der trådte i kraft den 25/5 2018.

Det betyder at du kan være sikker på, at dine personoplysninger bliver beskyttet med omhu og efter reglerne.

Alle dine personlige oplysninger behandles og opbevares strengt fortroligt og på sikker vis, så de ikke er tilgængelige på nogen måde for andre end Flyt Fokus efter følgende forskrifter:

Mailkorrespondance

Efter hver session, tilbydes du en mail fra Flyt Fokus, som indeholder et kort resumé af værktøjer og metoder, der er arbejdet med i samtalen.

Tilladelse gives skriftligt ved første session, såfremt du ønsker at modtage disse mails.

Når dit forløb afsluttes, slettes al korrespondance der har været mellem dig og Flyt Fokus.

Flyt Fokus er kunde hos UnoEuro, hvor både indgående og udgående mails opbevares på lovlig og forsvarlig vis på sikrede servere.

Læs evt. mere om deres sikkerhed her: https://www.unoeuro.com/privacy-policy/

Journal

Journalføring foregår analogt, og evt. journaloptegnelser opbevares i et aflåst og brandsikkert skab.

Du giver skriftlig tilladelse til dette ved start af forløbet.

Al papirmateriale bliver makuleret efter endt forløb. Flyt Fokus opbevarer således ikke oplysninger om dig efter endt forløb.

Omkring fakturering følger snarest