Flyt Fokus

Stresscoaching

Stresscoaching | Stresscoach i København & Nordsjælland

Din meget konkrete og positive måde at give hjælp til selvhjælp på, har været afgørende. Jeg har sænket min arbejdsuge fra 100 timer til 40.” – Gitte Sygeplejerske

Ny viden om stress

Den nyeste stressforskning viser, at selve årsagen til at vi får stress-symptomer er en overdreven tænkning i form af bekymringer, grublerier og negative tanker. 
Det er selve den proces, der medfører en voldsom træthed, fysisk og psykisk udmattelse, og som betyder at vi har vanskeligt ved at løse de opgaver og udfordringer vi har.
Det er derfor nødvendigt at håndtere den problematik som det første, når vi arbejder med stress. 

Som stressramt har du brug for ro i hovedet, så der bliver overskud til at kunne håndtere de konkrete udfordringer og problemstillinger du kæmper med.
Derfor er stresscoachingen hos Flyt Fokus delt op i 2 steps.

Metoden: Den metakognitive tilgang

Step 1: 
De første 3-4 sessioner får du en forståelse for de mekanismer der skaber og vedligeholder stress. 
Der gives konkrete værktøjer, som gør det muligt at genvinde kontrollen over de tanker/kropsfornemmelser, der skaber det voldsomme ubehag, og gør det vanskeligt at holde kursen i en presset hverdag.
Disse sessioner handler om at få oplevelsen af at blive herre i eget hoved igen, og at få det mentale overskud tilbage.

Metoden har afsæt i den metakognitive tilgang. 
Den nyeste stressforskning fra både University of Manchester (Professor og psykolog Adrian Wells), Tromsø Universitet og Københavns Universitet viser, at denne metode både er den mest virksomme og langtidsholdbare stress-behandlingsmetode, vi kender til i dag.Du kan læse mere om metoden her.

Step 2:
I de sidste 1-2 sessioner får du nogle enkle og effektive planlægningsværktøjer, der kan skabe den ramme og struktur, som giver det nødvendige overblik i hverdagen.
Herudover arbejdes der med andre særlige udfordringer, du evt. har.

En stærk platform

Ved at afhjælpe den mentale stressproblematik (Step 1) kombineret med støtten til en bedre struktur og større overblik (Step 2), får du en stærk platform at stå på i forhold til at kunne holde sund og god balance i arbejdslivet såvel som privatlivet.

Forløbet

De første 2 – 3 sessioner ligger med ca. en uges mellemrum, hvorefter intervallet øges med 1 – 2 uger mellem hver samtale.
90% af alle forløb holdes indenfor 5 – 7 sessioner, hvorefter du er godt videre.

Første session varer 1½ time og de efterfølgende sessioner 1 time og 15 min.
Efter hver session modtager du en kort mail, der indeholder de vigtigste pointer fra sessionen, samt opgaven til næste session.

Pris

Prisen pr. session = kr. 1000,00
Prisen er ekskl. moms og evt kørsel, der afregnes efter statens takster, hvis sessionerne ikke foregår hos Flyt Fokus i Hillerød. 
Der faktureres efter hver session, medmindre andet aftales.
Afbud dagen før – ingen betaling.
Afbud samme dag eller udeblivelse – fuld pris.

Vil du vide mere

Du er meget velkommen til at ringe og høre mere, og få svar på evt. spørgsmål.
Vil du gerne høre, hvordan nogle af de kunder, der har været igennem forløbet er blevet hjulpet, er det også en mulighed.