Flyt Fokus

Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi | Hvad er metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi er en særdeles effektiv korttidsbehandling for dig, der lider af stress, angst eller depression.

Det er en terapiform, hvor du lærer at få skabt så meget ro i dit hoved, så du har overskud til at håndtere de reelle problemer og udfordringer du har.

Stress, angst & depression

Stress, angst og depression giver sig udslag i et voldsomt overload af tanker, følelser, kropslige reaktioner der opleves rigtig ubehagelige. 
Tankeindholdet kan veksle, og kan f.eks. handle om frygten for ikke at slå til, at miste en elsket person eller sit livsgrundlag. 
Det kan også handle om angst – herunder frygten for krig, terrorisme, sygdom, at være sammen med andre mennesker,
transport, lukkede rum, hvad andre tænker om én, fremtiden, frygten for at aldrig at få det bedre,etc. etc.

Negative tanker

Alle disse negative tanker ledsages af ubehagelige følelser og kropslige reaktioner. De opleves voldsomme og vi ønsker for alt i verden at få dem væk. Derfor udvikler vi over tid handlemønstre og strategier, der skal sørge for at man undgår de her ubehagelige følelser og kropslige reaktioner. 
Handlemønstrene og strategierne kommer ofte til at vedligeholde tilstanden i stedet for at afhjælpe den, og vi er på et seriøst psykisk overarbejde det meste af vores vågne timer!

Hvad er problemet egentlig?

Den nyeste forskning fra både University of Manchester, Tromsø Universitet og nu også Københavns Universitet viser, at selve årsagen til at vi får stress, angst og depressive symptomer handler om massiv overtænkning og ikke mindst den store mængde af tid, vi bruger på at gruble og bekymre os.
Det er altså den overdrevne opmærksomhed vi giver problemet, der er selve problemet.

Det er helt normalt og almindeligt at have negative tanker, både om sig selv og andre. 
Alle mennesker har negative tanker, men har vi angst, stress og depression dvæler vi længere og oftere ved de negative tanker og følelser og grubler og bekymrer os i time – og dagevis. 
Det er dén proces, som skaber ubalance og gør os dårlige. Når vi hele tiden dvæler ved de negative tanker, fastholder vi en følelse af angst, stress og tristhed, som går hen og skaber de vedvarende negative indre tilstande, som karakteriserer psykisk lidelse.

Metakognitiv terapi

I klassisk angst og stressterapi arbejder man typisk med at indlære nye tankemønstre, altså arbejders der med indholdet af de tanker man har, så de bliver mere fornuftsbetonede, støttende og nuancerede.

Den metakognitive terapi tager afsæt i at psyken – ligesom resten af kroppen – et langt stykke ad vejen, er selvhelende. Det betyder, at der automatisk sker en mental heling/regulering, når vi lader negative tanker være i fred, i stedet for at gruble og bekymre os overdrevent meget om dem. 

Behandlingen handler derfor om at træne den færdighed vi alle er født med, nemlig selv at kunne bestemme og kontrollere, hvilke tanker og kropsfornemmelser vi giver vores opmærksomhed, og hvor længe ad gangen vi beskæftiger os med tankerne.

Selvom terapiformen er relativ ny herhjemme, er der allerede virkelig lovende forskningsresultater på området. 
De viser, at behandlingen, udover at være en skånsom korttidsbehandling der hjælper allerede efter få terapitimer, også har en effekt der holder over tid.

Adrian Wells, grundlæggeren af den metakognitive terapi siger: 
Man kan ikke overvinde et overtænkningsproblem med at tænke mere eller tænke ‘rigtigt’ – kun ved at tænke mindre.
Og det er dét du lærer i terapien.

Jeg ringer dig gerne op, hvor vi kan få en helt uforpligtende snak om hvordan jeg kan hjælpe dig.